100%


Imparțialitate și independență profesională


Misiunea notarului este aceea de a evita litigiile între oameni.

Servicii

Date de contact

Dacă aveți neclarități nu ezitați să ne contactați.

București
Sector 5, Șos. Viilor nr. 101,
bl. 1, sc. 5, ap. 129-130

021.335.03.35

marinela.bont@gmail.com

Contact

Notariat Bonț

Bonț Marinela, notar public cu experiență, membru al Camerei Notarilor Publici București, parte a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Biroul nostru își desfășoară activitatea în același sediu în care a activat notarul public DINESCU GABRIELA, preluând de la acesta întreg personalul de specialitate, precum și arhiva sa notarială. Acest biroul oferă servicii complete de notariat, cu profesionalism, având un program de lucru flexibil, întru-un spațiu primitor.