PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ACTE NECESARE PENTRU CONTRACT DE VÂNZARE / DONAȚIE / SCHIMB / ÎNTREȚINERE / RENTĂ VIAGERĂ:
mai 29, 2019

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
În temeiul Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 republicată, notarul public, în calitate de operator de date cu caracter personal are obligația legală de a administra, prelucra și porta în condiții de siguranță inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a celorlalte registre publice prevăzute de lege și numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele cu caracter personal necesare realizării procedurilor notariale.
De asemenea, datele cu caracter personal furnizate de dvs. sunt transmise prin orice mijloc de comunicare instituțiilor publice, notarilor publici sau altor entități publice ori private ale căror activități sunt incidente în activitatea notarială sau care au legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului ori procedurii notariale pentru care a fost depusă cererea la sediul biroului notarial și care la rândul lor sunt operatori de date cu caracter personal.
Scopul colectării datelor îl constituie instrumentarea actului/procedurii notariale potrivit prezentei cereri. Aceste informații vor putea fi introduse de notarul public în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică.
Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea inițierii sau după caz finalizării actului/procedurii notariale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *