Despre noi

 
Bonț Marinela, notar public cu experiență, membru al Camerei Notarilor Publici București, parte a Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.
Biroul nostru își desfășoară activitatea în același sediu în care a activat notarul public DINESCU GABRIELA, preluând de la acesta întreg personalul de specialitate, precum și arhiva sa notarială. Acest biroul oferă servicii complete de notariat, cu profesionalism, având un program de lucru flexibil, întru-un spațiu primitor.
Biroul nostru notarial este organizat ca birou individual, în cadrul căruia își exercită activitatea un singur notar public cu personalul auxiliar specializat, fiind înregistrat în Registrul național de evidență a notarilor publici, în conformitate cu prevederile Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată.
Notarul public are obligația să deslușească raporturile juridice dintre părți cu privire la actul pe care vor să îl încheie, să verifice dacă scopul pe care îl urmăresc este în conformitate cu legea și să ofere părților îndrumările necesare asupra efectelor lui juridice.
Misiunea notarului este aceea de a evita litigiile între oameni.
Activitatea notarială se întemeiază pe echidistanță, imparțialitate și independență profesională. Notarul public și personalul biroului notarial au obligația să păstreze secretul profesional cu privire la actele și faptele despre care au luat cunoștință în cadrul activității lor, chiar și după încetarea funcției, respectiv după încetarea raporturilor de muncă, cu excepția cazurilor în care legea sau părțile interesate îi eliberează de această obligație. Înscrisul autentificat de notarul public care constată o creanță certă și lichidă are avantajul că are putere de titlu executoriu la data exigibilității acesteia.
Rolul acestui site este atât de a promova profesia de notar public și activitatea notarială în general, cât și de a face cunoscut biroul nostru.